UFO ★ SERIES

Welcome To UFO Series Club
UFO ★ SERIES

UFO ★ SERIES


  GDragon : She's Gone Ft.Kush

  Share
  avatar
  GD_Fashionista
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 190
  Join date : 12/05/2010
  : 30
  ที่อยู่ : YG Ent.

  GDragon : She's Gone Ft.Kush

  ตั้งหัวข้อ by GD_Fashionista on Mon May 17, 2010 6:18 pm

  She's Gone


  Oh She`s Gone yeah
  Oh She`s Gone yeah
  Oh She`s Gone yeah
  I love you girl
  I love you girl
  (x2)

  오늘따라 술에 쩔어 MA 술이 왜이리 단지
  โอ นึล ตา รา ซุล เล จอล ลอ MA ซุล ลี เว อี รี ทัน จี
  네가 떠나서 시린 눈이 시려서 단지
  เน กา ตอ นา ซอ ชี ริน นุน นี ชี รยอ ซอ ทัน จี
  끝이 보이질 않는 외로움의 망치
  คึท ที โพ อี จิล อัน นึน เว โร อุม มี มัล ชี
  길 잃은 아이같이 퍽킹유뎀
  คิล อิล อึน อา นี คัท ชี พอก คิง ยู เดม
  버릇처럼 전화를 걸어 술김에
  พอ รึด ชอ รอม ชอน ฮวา รึล คอล ลอ ซุล คิม เม
  난 아직 설레여 너의 목소리에
  นัน อา จิก ชิล เร ยอ นอ อี มก โซ รี เอ
  아른아른한데 가녀린 신음만
  อา รึน อา รึน ฮัน เด คา นยอ ริน ชิน อึม มัน
  다른말은 안해 기나긴 침묵만
  ทา รึน มัล อึน อัน เฮ คี นา กิน ชิม มก มัน

  아침마다 생각해 참 찡하다 생각돼
  อา ชิม มา ดา เซง กัก เค ชัม จิง ฮา ดา เซง กัก ดเว
  난 정말로 심각해 너의 마음에 집착해
  นัน ชอง มัล โร ชิม กัก เค นอ อี มา อึม เม ชิบ ชัก เฮ
  미쳤다고 날 욕해 몰랐어 난 독해
  มี ชยิด ดา โก นัล ยูก เก มล รัด ซอ นัน ดก เค
  널 사랑한 죄밖에 없는게 더 딱해
  นัล ซา ราง ฮัน ชเว บัก เก ออบ นึน เก ดอ ตัก เก


  Oh~You gotta gone 네게 완벽한 사랑 찾아 가라고
  Oh~You gotta gone เน เก วาน บยอก ฮัน ซา ราง ชัด จา คา รา โก
  내 앞에서 보인 웃음은 다 찢어버렸어
  เน อัพ เพ ซอ โพ อิน อุด ซึม อึน ทา จิด จอ บอ รยอด ซอ
  내 속에서 너의 사랑은 다 갈아먹었어
  เน ซก เก ซอ นอ อี ซา ราง อึน ทา คัล ลา มอก กอด ซอ
  그새끼 한테 전해 밤 늦게 조심해라
  คือ เซ คี ฮัน เท ชอน เฮ พัม นึด เก โช ชิม เฮ รา

  Oh She`s Gone yeah
  Oh She`s Gone yeah
  Oh She`s Gone yeah
  I love you girl
  I love you girl
  (x2)

  준비된 이름으로 네 주윌 서성여
  จุน บี ดเวน อี รึม อือ โร เน จู วอล ซอ ซอง ยอ
  내가 봐도 내 자신이 멍청혀
  เน คา บวา โด เน ชา ชิน นี มอง ชอง ฮยอ
  끊을듯 말듯 미련이 남을일 없다가도 없다가도 난 어떻혀
  คึน นึน ดึด มัล ดึด มี รยอน นี นัม อึล อิล ออบ ดา กา โด ออบ ดา กา โด นัน ออ ตอล ฮยอ
  네가 해달란 대로 다 해줬더니
  เน กา เฮ ทัล รัน เท โร ทา เฮ จวอด ดอ นี
  이제와 하는 말이 뭐? 재미없다니
  อี เจ วา ฮา นึน มัล ลี มัว? เช มี ออบ ดา นี
  나 하나 뿐이라더니 한 순간 혹해
  นา ฮา นา ปุน นี รา ดอ นี ฮัน ซุน กัน ฮก เก
  뱉은 빈말 뿐이었던 거니
  เพท ทึน พิน มัล ปุน นี ออด ดอน คอ นี

  아침마다 생각해
  อา ชิม มา ดา เซง กัก เค
  참 찡하다 생각돼
  ชัม จิง ฮา ดา เซง กัก ดเว
  난 정말로 심각해
  นัน ชอง มัล โร ชิม กัก เค
  너의 마음에 집착해
  นอ อี มา อึม เม ชิบ ชัก เฮ
  미쳤다고 날 욕해
  มิ ชยอด ดา โก นัล ยูก เก
  몰랐어 난 독해
  มล รัด ซอ นัน ดก เค
  널 사랑한 죄밖에 없는게 더 딱해
  นัล ซา ราง ฮัน ชเว บัก เก ออบ นึน เก ดอ ตัก เค

  Oh~You gotta gone 니가 원하던 사랑 따라가라고
  Oh~You gotta gone นี กา วอน ฮา ดอน ซา ราง ตา รา กา รา โก
  난 잠시 머물다간 작은 휴게소
  นัน ชัม ชี มอ มุล ดา กัน ชัก กึน ฮยู เก โซ
  한낱 스쳐간 많은 사람들 중에서 심심풀이 땅콩
  ฮัน นัท ซือ ชยอ กัน มัน อึล ซา ราม ดึล ชุง เอ ซอ ชิม ชิม พุล ลี ตัง คง
  너무나 분했어 좀 미안하다는 듯이 나가다 개가 웃겠어
  นอ มู นา พุน แฮด ซอ ชม มี อัน ฮา ดา นึน ดึท ชี นา กา ดา เก กา อุด เกด ซอ

  Oh She`s Gone yeah
  Oh She`s Gone yeah
  Oh She`s Gone yeah
  I love you girl
  I love you girl
  (x2)

  그래 입장을 봐서 더는 안 괴롭힐게
  คือ เร อิบ จัง อึล บวา ซอ ดอ นึน
  그래 이 세상엔 없는 사람이라 칠게
  คือ เร อี เซ ซัง เอน ออบ นึน ซา รัม มี รา ชิล เก
  니가 좋다면 나도 좋아 그놈한테 가도 좋아
  นี กา ชด ดา มยอน นา โด ชด ทา คือ นม ฮัน เท คา โด ชด ทา
  그러니 마지막으로 우리 딱 한번만 얼굴 좀 보자
  คือ รอ นี มา จี มัก อือ โร อู รี ตัก ฮัน บอน มัน ออล คุล ชม โพ จา
  자기야 미안해
  ชา กี ยา มี อัน เน
  사과할 기회는줘야 되지 않겠어?
  ซา กวา ฮัล คี ฮเว นึน จวอ ยา ดเว จี อัน เกด ซอ?
  나도 사람인데 죄책감 없겠어
  นา โด ซา รัม อิน เด ชเว เชก กัม ออบ เกด ซอ
  기억이 가물가물해서 니 모습이 까마득해서
  คี ออก กี คา มุล กา มุล เฮ ซอ นี โม ซึม มี คา มา ดึก เฮ ซอ
  이렇게 찜찜한 거 나도 못참겠어
  อี รอด เค จิม จิม ฮัน กอ นา โด มด ชัม เกด ซอ
  사람 없는 곳으로 가자
  ซา ราม ออบ นึน กด อือ โร คา จา
  둘만 있고 싶어서 그래
  ดล มัน อิด โก ชิบ พอ ซอ คือ เร
  이제 넌 아무데도 못가
  อี เจ นอน อา มู เด โด มด ทา

  Oh She`s Gone yeah
  Oh She`s Gone yeah
  Oh She`s Gone yeah
  I love you girl
  I love you girl
  (x2)

  이상한 소문들이 들려
  อีซังฮัน โซมุนดือรี ทึลรยอ
  한 남자가 누굴 찾으려
  ฮัน นัมจากา นูกุล ชาจือรยอ
  온 동네를 다 들쑤셨다고
  อน ทงเนรึล ทา ทึลซูซยอดดาโก
  이상한 소문들이 들려
  อีซังฮัน โซมุนดือรี ทึลรยอ
  한 여자가 엊그제 저녁
  ฮัน ยอจากา ออดกือเจ ชอนยอก
  비명과 함께 사라졌다더Gone
  พีมยองกวา ฮัมเก ซาราจยอดดาดอ Gone
  Yeah I love you girl

  Credit: Pitchy Holic : D The God of Mushroom ~
  แก้ไขเพิ่มเติม by BrighT'izz


  แก้ไขล่าสุดโดย GD_Fashionista เมื่อ Mon May 17, 2010 6:22 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
  avatar
  GD_Fashionista
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 190
  Join date : 12/05/2010
  : 30
  ที่อยู่ : YG Ent.

  Re: GDragon : She's Gone Ft.Kush

  ตั้งหัวข้อ by GD_Fashionista on Mon May 17, 2010 6:21 pm

  Trans :

  Kush) Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah
  I love you girl I love you girl
  Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah
  I love you girl I love you girl


  GD)
  ตัวฉันเปียกชุ่มไปด้วยแอลกอฮอล์ ทำไมวันนี้รสชาติมันถึงได้หวานนักวะ
  ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจากไปแล้ว
  ฉันเริ่มเข้าใจถึงความเหงาเพิ่มขึ้นทีละน้อย ความเหงาที่ฉันมองไม่เห้นที่สิ้นสุดของมัน
  เหมือนกับเด็กที่หลงทาง , john tesh it to down mini cooper (แปลไม่ออก แต่เดาว่าคงจะอารมณ์รินเหล้าลงมาอีกไรงี้)
  ฉันเอ่ยเรียกชื่อเธอด้วยความเคยชินเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล หัวใจของฉันกำลังกวัดแกว่งไปด้วยเสียงของเธอ

  มันคลุมเครือ (ครางเบาๆ) อย่าพูดอะไรอย่างอื่น (เงียบเอาไว้นานๆ)

  ฉันรู้สึกว่าตัวเองน่าสมเพช ฉันคิดว่าฉันดื้อด้าน
  นี่ฉันจริงจังนะ ฉันผูกพันกับเธอมาก
  เธอเคยพูดว่าฉันบ้ารึเปล่า? เธอไม่รู้ใช่่มั้ยว่าฉันดื้อด้าน?
  มันเป็นเรื่องน่าเศร้า ที่ตราบาปของฉันคือการได้รักเธอ...

  Kush) Oh you gotta go~ 나에게 완벽한 사람 찾아 가라고
  โอ้ เธอต้องไปแล้ว เธอต้องไปตามหาคนที่เธอเฟ็คสำหรับเธอ

  GD)
  ฉันฉีกภาพรอยยิ้มทั้งหมดที่เธอเคยแสดงให้เห็นออกไป
  บดขยี้ความรักของเธอที่อยู่ภายในใจ
  ขอบอกเอาไว้ ว่าให้ระวังคืนนี้เอาไว้ให้ดี!!!

  Kush) Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah
  I love you girl I love you girl
  Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah
  I love you girl I love you girl

  GD)
  ฉันเอ้อระเหยอยู่ข้างๆ เหมือนเป็นเพื่อน แม้จะรู้สึกว่าแม่งโคตรงี่เง่า
  แต่เพื่อที่จะยุติ ช่วยดึงฉันและผลักฉันให้ออกไปที ...ฉันควรทำไงดีวะ

  ฉันเคยทำทุกสิ่งที่อย่างที่เธอขอให้ทำ แล้วตอนนี้เธอกลับบอกว่า อะไรเหรอ?
  นีี่ฉันไม่สนุกแล้วนะ ไหนเธอบอกว่าเธอมีฉันแค่คนเดียวไง?
  มันเป็นแค่คำว่างเปล่าที่เธอเพิ่งคายออกมาเป็นขี้ปากสินะ

  ฉันรู้สึกว่าตัวเองน่าสมเพช ฉันคิดว่าฉันดื้อด้าน
  นี่ฉันจริงจังนะ ฉันผูกพันกับเธอมาก
  เธอเคยพูดว่าฉันบ้ารึเปล่า? เธอไม่รู้ใช่่มั้ยว่าฉันดื้อด้าน?
  มันเป็นเรื่องน่าเศร้า ที่ตราบาปของฉันคือการได้รักเธอ...


  Kush) Oh you gotta go~ 나에게 완벽한 사람 찾아 가라고
  โอ้ เธอต้องไปแล้ว เธอต้องไปตามหาคนที่เธอเพอเฟ็คสำหรับเธอ

  GD)
  ฉันพักอยู่ในที่ที่เธอเคยอยู่เป็นเวลาสั้นๆ
  วันหนึ่ง จากผู้คนทังหมดที่ได้ผ่านไป
  ผู้คนที่ได้ช่วยฉันฆ่าเวลา, บ้าชิบ

  เธอบอกว่าเธอเสียใจมากเลยเหรอ?
  เฮอะ! ถ้ามีหมาเดินผ่านไปฟังคงจะหัวเราะ

  Kush) Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah
  I love you girl I love you girl
  Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah
  I love you girl I love you girl

  GD)
  ใช่ ฉันจะไม่หาเรื่องเธอด้วยการมองย้อนกลับไปยังความรักเก่าๆ ของเรา
  ฉันจะเสแสร้งทำเป็นว่า เธอไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว
  ถ้าเธอชอบแบบนั้น ฉันก็ไม่ว่าอะไร เธอจะไปหาหมอนั่นก็ไปได้เลย


  แต่ว่า ในตอนสุดท้าย...ให้เราได้ลองมาเจอกันอีกครั้งก็แล้วกัน...
  .
  .
  ที่รัก ฉันเสียใจนะ เธอควรจะให้โอกาสฉันได้ขอโทษอีกสักครั้ง ใช่มั้ย?
  Oh she's gone yeah
  Oh she's gone yeah
  Oh she's gone yeah
  I love you girl
  I love you girl

  GD)
  ฉันเองก็เป็นคนเหมือนกันนะ ทำไมเธอไม่คิดว่าฉันก็เสียใจเป็น
  ความทรงจำของฉันมันเลือนลาง ฉันจำไม่ได้แม้กระทั่งว่าเธอดูเหมือนอะไร
  ฉันไม่อาจจะรู้สึกอึดอัดแบบนี้ต่อไปได้อีกแล้ว

  ฉันจะพาเธอไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีผู้คน
  แค่เป็นที่ที่ฉันอยากจะอยู่ด้วยกันตามลำพังกับเธอ
  และ...ตอนนี้เธอหนีไปไหนไม่ได้อีกแล้ว


  Kush) Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah
  I love you girl I love you girl
  Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah Oh she's gone yeah
  I love you girl I love you girl


  GD)
  มีข่าวลือแปลกๆ ว่าผู้ชายคนหนึ่งออกเดินทางไปทั่วเพื่อตามหาใครสักคน
  และมันก็เป็นข่าวลือที่แปลกๆ ว่า ผู้หญิงคนหนึ่งได้หายไปด้วยเสียงกรีดร้องเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา

  Kush) (Yeah I love you girl)


  trans thai lyrics by pamtzu from บ้านแดง


  " แถมแปลให้ครับ เนื่องจากแซนขอมา ฮ่าๆ "

  " จัดให้เรียบร้อย "
  avatar
  Yoseob
  คนขับรถ ★★★
  คนขับรถ ★★★

  จำนวนข้อความ : 268
  Join date : 19/04/2010
  : 28
  ที่อยู่ : South Korea

  Re: GDragon : She's Gone Ft.Kush

  ตั้งหัวข้อ by Yoseob on Mon May 17, 2010 6:27 pm

  --*

  เฮียโหดมากก

  แต่โยก้อชอบ ><
  เฮียโคตรเท่อ่ะ
  avatar
  GD_Fashionista
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 190
  Join date : 12/05/2010
  : 30
  ที่อยู่ : YG Ent.

  Re: GDragon : She's Gone Ft.Kush

  ตั้งหัวข้อ by GD_Fashionista on Tue May 18, 2010 1:28 am

  Yoseob Say :

  --*

  เฮียโหดมากก

  แต่โยก้อชอบ ><
  เฮียโคตรเท่อ่ะ


  " หล่อ หื่น โหดครับ ฮ่าๆ "

  " ขอบคุณมากๆ "
  avatar
  HyoYeon
  ✿ คุณหนู ✿
  ✿ คุณหนู ✿

  จำนวนข้อความ : 487
  Join date : 15/10/2009
  : 28
  ที่อยู่ : Series Family

  Re: GDragon : She's Gone Ft.Kush

  ตั้งหัวข้อ by HyoYeon on Tue May 18, 2010 5:15 pm

  ฉันเองก็เป็นคนเหมือนกันนะ ทำไมเธอไม่คิดว่าฉันก็เสียใจเป็น
  ความทรงจำของฉันมันเลือนลาง ฉันจำไม่ได้แม้กระทั่งว่าเธอดูเหมือนอะไร
  ฉันไม่อาจจะรู้สึกอึดอัดแบบนี้ต่อไปได้อีกแล้ว

  ช๊อบชอบประโยคนี้ เพลงเค้าดีจริงๆ คนแต่งเก่ง นักร้องหล่อ 555
  avatar
  Yoseob
  คนขับรถ ★★★
  คนขับรถ ★★★

  จำนวนข้อความ : 268
  Join date : 19/04/2010
  : 28
  ที่อยู่ : South Korea

  Re: GDragon : She's Gone Ft.Kush

  ตั้งหัวข้อ by Yoseob on Tue May 18, 2010 5:39 pm

  ถูกของฮโย
  avatar
  GD_Fashionista
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 190
  Join date : 12/05/2010
  : 30
  ที่อยู่ : YG Ent.

  Re: GDragon : She's Gone Ft.Kush

  ตั้งหัวข้อ by GD_Fashionista on Tue May 18, 2010 7:07 pm

  HyoYeon Say :

  ฉันเองก็เป็นคนเหมือนกันนะ ทำไมเธอไม่คิดว่าฉันก็เสียใจเป็น
  ความทรงจำของฉันมันเลือนลาง ฉันจำไม่ได้แม้กระทั่งว่าเธอดูเหมือนอะไร
  ฉันไม่อาจจะรู้สึกอึดอัดแบบนี้ต่อไปได้อีกแล้ว

  ช๊อบชอบประโยคนี้ เพลงเค้าดีจริงๆ คนแต่งเก่ง นักร้องหล่อ 555


  " คนร้องหล่อนี่ถูกใจเฮียมากครับ ฮ่าๆ "

  " น้องสาวก็สวยครับ "


  Yoseob Say :

  ถูกของฮโย

  " สรุปว่าเฮียหล่อinfinity 4ever ฮ่าๆๆ "
  avatar
  Yoseob
  คนขับรถ ★★★
  คนขับรถ ★★★

  จำนวนข้อความ : 268
  Join date : 19/04/2010
  : 28
  ที่อยู่ : South Korea

  Re: GDragon : She's Gone Ft.Kush

  ตั้งหัวข้อ by Yoseob on Wed May 19, 2010 2:31 pm

  มันก้อถูกของเฮีย

  หล่ออินฟินีตี้ ตลอดเว
  avatar
  GD_Fashionista
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 190
  Join date : 12/05/2010
  : 30
  ที่อยู่ : YG Ent.

  Re: GDragon : She's Gone Ft.Kush

  ตั้งหัวข้อ by GD_Fashionista on Thu May 20, 2010 7:10 am

  Yoseob Say :

  มันก้อถูกของเฮีย

  หล่ออินฟินีตี้ ตลอดเว

  " อ่ะแน่นอนครับ คนมันหล่อ ฮ่าๆ "
  avatar
  Yoseob
  คนขับรถ ★★★
  คนขับรถ ★★★

  จำนวนข้อความ : 268
  Join date : 19/04/2010
  : 28
  ที่อยู่ : South Korea

  Re: GDragon : She's Gone Ft.Kush

  ตั้งหัวข้อ by Yoseob on Thu May 20, 2010 11:40 am

  หลงตัวเองเข้าขั้น --*

  พอกันพี่กับน้อง
  พี่หล่อ
  น้องน่ารัก
  ตระกุลหล่อก้องี้
  555
  avatar
  GD_Fashionista
  คนขับรถ ★★
  คนขับรถ ★★

  จำนวนข้อความ : 190
  Join date : 12/05/2010
  : 30
  ที่อยู่ : YG Ent.

  Re: GDragon : She's Gone Ft.Kush

  ตั้งหัวข้อ by GD_Fashionista on Sat May 22, 2010 6:40 pm

  " ก๊ากๆๆๆ ไม่เถียงครับ "

  " เดี๋ยวไม่หล่อ ฮ่าๆๆ "

   เวลาขณะนี้ Sat Apr 21, 2018 7:16 am